Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland

Activiteiten

De activiteiten van NNZG zijn er op gericht om nabestaanden van zelfdoding te ondersteunen en herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. In contact komen met andere lotgenoten die zelfdoding van hun dierbare hebben meegemaakt.

 

Voor wie zijn deze activiteiten bedoeld?

 

De activiteiten zijn voor iedere volwassene die een verlies door zelfdoding van een dierbare heeft meegemaakt en meer steun wil om met dit verlies te kunnen omgaan. Voor nabestaanden die hierover willen praten met anderen. Door contact met andere nabestaanden ontdek je dat zij heel goed aanvoelen wat je doormaakt. Het vinden van herkenning en erkenning bij lotgenoten kan je enorm veel steun geven.

 

De volgende activiteiten willen we gaan
organiseren:

 

  • koffie ochtenden met groepsgesprekken
  • rouwwandelingen
  • ontmoetingsdagen
  • lezingen

De data, tijd en locaties worden hieronder
vermeld.

 

Volgende lotgenotenbijeenkomst:

 

Zaterdag 7 augustus 2021 (deelnemers graag aanmelden)

Beste lotgenoten,

 

Wij nodigen je uit voor onze lotgenotenbijeenkomst van de werkgroep NNZG. Je bent van harte welkom op deze ochtend!

 

Het maakt niet uit of het verlies allang geleden is of wie je verloren hebt. Kom in contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit kan zoveel steun geven!

 

De inloop is vanaf 9:30 uur en om 10:00 uur beginnen we. Rond 12:00 uur sluiten we deze ochtend af.

 

De locatie is:        Ecofactorij 18

                             7325 WC Apeldoorn
 

Het is beter om ooit iets moois te moeten verliezen dan het nooit gehad te hebben.

© 2021 nnzg.nl

Vergeet mij nietje - gaat over missen en afstand nemen.

De toegang is vrij, voor het instandhouden van de activiteiten vragen we een Euro per consumptie, daarvoor staat een potje op de koffietafel.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een
mail te sturen naar anja@nnzg.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep  NNZG:

Dineke Oosting

Anja Keurhorst

Carien van Geffen

Jacob Bos

Caecilia ten Arve

Verslag eerste Lotgenotenbijeenkomst (28 september 2019)

 

Zaterdag 28 september was het dan zover!  De eerste bijeenkomst van de NNZG! In totaal waren we met19 lotgenoten.  Hoewel de mensen elkaar niet kenden, ontstonden er onder de koffie al heel gauw gesprekken.

Om 10 uur begonnen we met het programma. Na een korte opening,  waarin we o.a. kort wat hebben vertelt over het ontstaan van de werkgroep,  werd er een openingsgedicht gelezen van Marinus van de Berg   ( Gegroet ) en een korte voorstel-ronde, gekoppeld aan het aansteken van een  waxinelichtje voor diegene die we verlo-ren hadden.
 

Daarna kreeg Greta Luning het woord.  Zij is voor-

zitter van de SNND   (Stichting Nabestaan na zelfdo-

ding Drente) en heeft 25 jaar ervaring in het leiden

van lotgenoten-contact. Zij sprak over de rouw na

zelfdoding, aan de hand van haar eigen persoonlijk

verhaal.  Op het moment dat je met zelfdoding van

een geliefde wordt geconfronteerd, staat  je leven

stil. Er kunnen gevoelens ontstaan van ongeloof,

ontreddering, het gevoel van afgesneden zijn,

weggezogen worden in het moeras, schuldgevoel,

machteloosheid, de vele vragen naar het “waarom” ,

boosheid, het gevoel te kort geschoten te zijn. Maar

ook sprake ze over een verandering in jezelf, als je

iemand door zelfdoding verliest. Je bent niet meer

dezelfde. Je wordt een ander persoon .

De kracht van lotgenotencontact is dat de gevoelens

van rouw worden herkend en er is begrip. Het kan

een opluchting zijn als gevoelens uitgesproken

mogen worden in een sfeer van gelijkwaardigheid en

saamhorigheid. Niets is vreemd of raar. Er wordt

eenzelfde taal gesproken. Uitleg aan elkaar is niet

nodig.  Er zijn zoveel herkenbare gevoelens. Door het

samen delen van ervaringen en gevoelens,

ontstaat er herkenning, steun en verbondenheid. Dit kan je helpen om met dit zware verlies om te gaan.
 

Na de lezing van Greta, was er pauze.

Hierna gingen we met elkaar in gesprek. Er was voor velen veel herkenbaarheid in dat wat Greta verteld heeft. Vooral de “waarom” vraag was heel herkenbaar. En het niet kunnen bevatten en begrijpen. Maar ook de rol van de omgeving en hoe deze ermee omgaat. Hoe pijnlijk dat soms kan zijn. Ook werd aangegeven dat men wel miste dat er zo weinig voor je is als nabestaande, waar je terecht kunt. En dat een initiatief als deze heel welkom is.
 

In de evaluatie van deze ochtend kwam naar voren dat deze eerste bijeenkomst als heel zinvol werd ervaren. Men vond veel  herkenning bij elkaar en verschillende gaven aan, er de volgende keer ook weer bij te zijn .

 

Er werd afgesloten met een gedicht : “Lotgenoten “ .

Lotgenoten

 

Lotgenoten, liever niet gehad

natuurlijk

Maar toch blij dat ze er zijn.

Zoveel begrip, zoveel herkenning,

hetzelfde verdriet, dezelfde pijn.

 

Een rots in de branding,

op elk moment

als het leven even niet meer gaat.

Een lief woord, een luisterend oor

Of iemand die even met me praat.

 

Het steeds niet meer uit te

hoeven leggen,

wat je dagelijks weer voelt.

Geen ongevraagd advies

of medelijden

Hoe goed dat soms ook is bedoeld.

 

Nee, alleen een blik of

enkel woord,

en de ander begrijpt precies wat

ik bedoel.

Dat is de stem die mij erdoor helpt.

Geloof me, het scheelt

een hele boel.

 

Lotgenoten bijeenkomst op zaterdag 7 december 2019

 

Op zaterdag 7 december heeft de werkgroep NNZG de tweede lotegenoten bijeenkomst georganiseerd. Ondanks de grote bijeenkomst (we waren in totaal met 30 lotgenoten) hebben we de bijeenkomst als heel bijzonder ervaren.

Veel lotgenoten hebben ervaren dat ze niet de enige zijn om met dit zware verlies om te gaan. Uit het nagesprek met de deelnemers blijkt dat ze met name de herkenning en het kunnen delen van ervaringen met anderen, die hetzelfde is overkomen, als zeer helpend ervaren.