gallery/nnzg logo -3

Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland

Praten met anderen die ook een dierbare hebben
verloren aan zelfdoding?

Contact met lotgenoten kan helpen.

Welkom op de site van de werkgroep Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland  : NNZG


De werkgroep is in 2019 opgericht en bestaat momenteel uit drie leden, die allen een dierbare hebben verloren door zelfdoding.

Het doel van onze werkgroep is nabestaanden te steunen, erkenning en herkenning te vinden bij elkaar en ervaren dat je niet de enige bent die dit zware verlies te dragen heeft. 

Rouwen na een zelfdoding is vaak heel complex. Allerlei vragen kunnen je lang bezig-houden. 

Waarom heeft hij of zij het gedaan? 

Had ik het kunnen voorkomen? 

Vaak is er op deze vragen geen antwoord, wat het rouwen extra zwaar maakt. 

Naast intens verdriet, kan er ook sprake zijn van machteloosheid, en schuldgevoel:  " Had ik maar ......'.  Het gevoel van tekort geschoten te zijn. 

 

Daarnaast kan de omgeving het ook moeilijk vinden om met nabestaanden over de rouw na zelfdoding te praten. Dit kan maken dat je minder steun ervaart en je je  eenzaam voelt. Eén van de manieren om met deze rouw om te gaan is zoeken naar herkenning. Op zoek naar ervaringen hoe andere nabestaanden met rouw na zelfdoding omgaan. 

 

Hier willen wij als NNZG gelegenheid voor bieden: een ontmoetingsplek zijn om in een warme sfeer ervaringen te delen. Dit blijkt voor veel lotgenoten effectief te zijn om met rouw na zelfdoding om te gaan.

Als werkgroep organiseren we daarom activiteiten die nabestaanden in contact brengen met elkaar.

 

Onze activiteiten bestaan o.a. uit groepsgesprekken en individuele gesprekken. Deze gesprekken worden geleid door twee ervaringsdeskundigen die de training Rouwzorg hebben gevolgd bij het Landelijk Steunpunt Verlies.

 

Voorafgaand aan de geplande activiteit, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit kan een persoonlijk of telefonisch contact zijn.

 

Onze werkgroep is geen professionele hulpverlening. 

 

 

gallery/attachment-1[2]
Er is een schakel die de dood niet kan verbreken, liefde en herinneringen zijn voor altijd.
Uitgelicht
Titel: Uit de tijd gesprongen
Auteur: Coby Leeuwenburgh-Klosterman
Onze eerstvolgende groepsactiviteit:
28 September:
Eerste Lotgenotenbijeenkomst 
10:00 - 12:00 uur
De Herberg,
Deventerstraat 40,
7311LW Apeldoorn

Vergeet me nietje – Symbool van onverwoest-bare verbintenis, ware en eeuwige liefde